1-års og 5-års gennemgang

Disse gennemgange bliver ofte glemt. Specielt når alt syntes godt, og huset ikke viser tegn på problemer.

Det er dit ansvar at indkalde til garanti-kontrollen

Desværre er det sådan, at det er dig som bygherre, der skal indkalde entreprenøren til 1 års-garanti gennemgangen, ellers kan du ikke kræve at få afhjulpet eventuelle mangler på huset.

Gennemgangen resulterer i en rapport, som beskriver byggeriets tilstand og som vil belyse, om der er byggetekniske svigt og særlige funktionelle forhold, der stammer fra fejl eller mangler ved byggeriets projektering eller opførelse.
Gennemgangen drejer sig alene om disse forhold, hvorfor arkitektur og indretning ikke efterses.

Schou Bolig er din sikkerhed for, at du får hvad du har krav på

Vi tilbyder at være din rådgiver. Det sikrer dig mod de eventuelle fejl og mangler der måtte være. De vil blive korrekt beskrevet i gennemgangen af huset og der bliver aftalt en udbedringsplan.

En byggerådgiver ved 1-års og 5-års gennemgange har til formål at sikre

  • At sørge for at afsøge for fejl og mangler, som er dækket af 1-års garantien.
  • At manglerne bliver korrekt noteret.
  • At entreprenøren afhjælper manglerne korrekt og i god kvalitet.
  • At alle manglerne er afhjulpet ved færdigmelding.