Køberrådgivning

At købe et hus er for de fleste en stor beslutning. Det kræver omhyggelig og grundig forberedelse, så der ikke opstår uforudsete problemer efter slutsedlen er skrevet under og fortrydelsesfristen er udløbet.

Tilstandsrapporten giver ofte kun et fingerpeg….

Der er altid udarbejdet en tilstandsrapport, hvori man kan læse om husets bygningsmæssige tilstand. Desværre er rapporten ikke altid helt retvisende, idet der kan være fejlvurderinger, ting der er overset samt ting som den bygningssagkyndige ikke har undersøgt nærmere. Den bygningssagkyndige kan KUN beskrive hvad der umiddelbart kan ses uden, at flytte indbo, afmontere et panel for at se, hvad der gemmer sig bagved eller lignende.
Det er derfor meget vigtigt, at man som køber vælger, at få foretaget sin egen grundige byggetekniske gennemgang sammen med Schou Bolig.

Vi gennengår huset og rådgiver dig til den rigtige beslutning

Vi tilbyder at gennemgå huset sammen med dig som køber. En grundig gennemgang, hvor alle problemer belyses. En nærmere undersøgelse af K1, K2 og de kritiske K3 skader, således at du som køber er ”klædt på” til at selv at vurdere husets tilstand. K-betegnelserne kan være alt fra lidt mug i en fuge på badeværelset til et utæt tag eller en sokkel der synker.

Undgå overraskelser – vi giver dig et overslag på eventuelle reparationer

Samtidig vil vi under gennemgangen svare på spørgsmål, så du hele tiden kan følge med i, hvilke udfordringer der eventuelt kan være forbundet med huset. Endvidere tilbyder vi at give et kvalificeret overslag på, hvor meget udbedringerne vil koste. Du har derved et godt overblik, når der eventuelt skal forhandles om salgsprisen.

En køberrådgivning har kort og godt til formål at orientere om

  • Hvordan ejendommens stand er og hvad skaderne betyder.
  • Hvordan man kan udbedre skaderne og forbedre ejendommen.
  • Hvordan man skal vedligeholde tag og facader.
  • Hvordan mulighederne er for at ændre på ejendommen.
  • Hvordan overslagsprisen vil være på udbedringer, for derved at kunne forholde sig til købsprisen.